Shenzhen Linshang Technology Co., Ltd.

Address: 4F, NanTianHui Commercial Building, Xinan 2nd Road, Baoan, Shenzhen, 518101, China

Anita LiuAliexpress.jpg


alibaba.jpg

If you want to be our agent, please contact Azure Li


Twitter: https://twitter.com/linshangtech

Facebook: https://www.facebook.com/linshang2008/